Rościszów na kartkach pocztowych

T.B.Hadaś, N.Jarzyńska, M.Wroński (oprac.)